Leveren wij bij u?
Doorgaan zonder postcode check Bekijk leveringsgebied
Binnen 1 werkdag geplaatst 2 Weken huurvrij Geleverd in Twente & Achterhoek

Afzetcontainers

Restafval

Grof huisraad/restafval.
Losse inboedel die te groot is om met het huisvuil mee te geven zoals:

 • banken
 • tafels
 • stoelen
 • kasten of andere meubels
 • Chemische stoffen zoals:
  • verfresten
  • spuitbussen
  • kitspuiten en dergelijke
 • asbesthoudend afval
 • teerhoudend asfalt
 • schoorsteenpuin
 • roetresten
 • organisch afval
 • elektronische apparatuur (wit- en bruingoed)

Beschikbare containers

Levergebied - Doe een postcode check